اسمم قرار بود بشه دامون قبل از این که به دنیا بیام اما مامور ثبت احوال با توجه به ریش بلند پدر، ترجیح می داد اسم محمد رو روم بزاره و در نهایت هم با دعوا و گیس و گیس کشی حاضر نشد دامون رو در شناسنامه ثبت کنه. بنابراین در شناسنامه اسمی ترکی برایم برگزیده شد تا یادم بماند محصول چند قوم و ملیت هستم، اما تا همین امروز همه بهم گفتن دامون.

مشهد به دنیا اومدم، مشهد رو دوست داشتم و دارم، هیجده تیر سال 1387 به اجبار زندگی را بیخیال شدیم و جان را حفظ کردیم.

علاقه مند به عکاسی و روزنامه نگاری بودم و هستم. با رادیو زمانه و نشریه مونوریل در مالزی به صورت جدی کارم را شروع کردم و در این بین با سایر رسانه های دیجیتال و چاپی هم کاری داشتم.

سال 1388 کارم را در رادیو کوچه آغاز کردم. به عنوان مدیر استودیو و برنامه ساز. البته در رزومه کاری ام عنوان کردم برنامه ساز، عکاس، فیلم بردار، مدیر استودیو، پادو استودیو، مسوول پرداخت قبوض و البته مسوول ترابری و باربری در رادیو کوچه 🙂

در این لحظه هم یک بد مشهدی ساکن واشنگتن!