هنوزم هستن کسانی که فکر می کنند زندگی خارج یعنی صبح به صبح تحویل بسته های دلار دم در خونه!

کسانی که فکر می کنند خارج یعنی کون لخت راه رفتن وسط خیابون! عرق خوری تو ایستگاهه اتوبوس!

هنوزم هستند کسانی که فکر می کنند زندگی خارج یعنی هر شب پارتی!

سخته به این جماعت حالی کنی وقتی خارج زندگی می کنی هم باید کار کنی مثل سگ تا پول در بیاری بتونی زندگی کنی!

سخته به این جماعت حالی کنی وقتی خارج زندگی می کنی حق نداری تو خیابون مست کنی و پشت فرمون بشینی!

سخته به این جماعت حالی کنی اون پارتی ها ماله فیلماس!

enjoy-life-own

درسته اینترنت پر سرعت داریم اما … وقتی رفیقت زنگ می زنه بهت و می گه «دامی دارم کف می کنم، هر روز دارم بیش تر دپ می زنم …» می فهمم چی می گه!

زندگی ما مثل «آمریکن پای» نیست! هر جا هستی زندگی تو بکن! همه جا سخته! پول در آوردن! زندگی کردن! رفیق داشتن! لذت بردن! پس به من نگو «خوش به حالت که همش حال می کنی»!

خلاصه اش کردم که نه حال بحث هست و نه جواب پس دادن فقط این ته نقلی می زنیم به گفته پسر خاله عزیزمون که از مشهد اومد و یک ماه با هم تو کوالالامپور زندگی کرد. عارف روز آخر بهم گفت: «حالا می فهمم چی بهم می گفتی …».