هیجده تیر سال هشتاد و هشت دور میدان پارک ملت مشهد، بعد مصاحبه با یکی از دانشجوهای دانش‌گاه فردوسی بعد از کلی حرف زدن در مورد چیزهایی که اصلن یادم ...